Object structure
Title:

Przykłady podziałów mandatów do Parlamentu Europejskiego spełniających warunki Traktatu Lizbońskiego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Examples of the Divisions of the European Parliament Seats Meeting the Conditions of the Treaty of Lisbon

Creator:

Maciuk, Arkadiusz

Subject and Keywords:

państwa członkowskie ; traktat lizboński ; ekonometria ; system wyborczy ; member states ; Lisbon Treaty ; econometrics ; voting system

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 198, s. 85-96

Abstrakt:

raktat Lizboński wprowadza nowe zasady rozdziału mandatów do Parlamentu Europejskiego pomiędzy poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej. Niestety, podziałów, które spełniają te zasady, jest bardzo dużo, co prowadzić może do politycznych kłótni i targów o liczbę miejsc w parlamencie pomiędzy poszczególnymi państwami. W artykule rozważa się, jakie podziały mandatów spełniają te zasady – z wyszczególnieniem podziałów skrajnych, korzystnych tylko dla wybranych państw – oraz omawia się propozycje metod ustalania podziału, które mogą obowiązywać w przyszłych kadencjach Parlamentu Europejskiego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 198 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 33

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: