Object structure
Title:

Statystyczny pomiar płynności finansowej przedsiębiorstw (na przykładzie sektorów niefinansowych w Polsce w latach 2004-2009)

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Statistical Measurement of Financial Liquidity of Companies(a case study of non-financial sectors in Poland over the years 2004-2009)

Creator:

Szczepaniak, Piotr

Subject and Keywords:

płynność finansowa ; wskażniki płynności finansowej ; financial liquidity ; liquidity ratios

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 198, s. 133-143

Abstrakt:

Płynność finansowa jest jednym z głównych priorytetów każdego przedsiębiorstwa, ponieważ warunkuje jego przetrwanie. Celem artykułu był pomiar płynności oraz ocena ryzyka płynności finansowej w sektorach niefinansowych w latach 2004-2009. Przeprowadzone badania wykazały duże zróżnicowanie sektorowe wskaźników płynności finansowej i wskaźników sprawności oraz bardzo silną i znaczącą korelację liniową między tymi miarami. Analiza średnich wartości wskaźników płynności i wskaźnika cyklu konwersji gotówki netto policzonych dla wszystkich sektorów pozwoliła zauważyć ich silną zależność od faz cyklu koniunkturalnego, natomiast odchylenie standardowe tych wskaźników wyłoniło sektory o najmniejszym i największym poziomie ryzyka płynności

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 198 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 33

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: