Object structure
Title:

Zastosowanie współczynnika zależności prostoliniowej i wielośredniej w analizie danych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Line Dependent Coefficient and Multiaverage in Data Analysis

Creator:

Wilkowski, Andrzej

Subject and Keywords:

analiza danych ; data analysis

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 198, s. 144-158

Abstrakt:

Zdefiniowano współczynnik zależności prostoliniowej rozumiany jako kosinus kąta, pod jakim przecinają się proste regresji. Podobnie jak klasyczny współczynnik korelacji współczynnik zależności prostoliniowej jest asymptotycznie normalny. Tak jak w przypadku prostych regresji można zdefiniować pojęcie stożkowych regresji. Jest to przykład współczynnika zależności nieliniowej, który można określić, wychodząc od współczynnika zależności prostoliniowej. Dalej przedstawiono wielośrednią, uogólnienie klasycznego pojęcia wartości oczekiwanej zmiennej losowej. Średnia może być uważana za aproksymację średniokwadratową zmiennej losowej jednym punktem. Wielośrednia jest aproksymacją zmiennej więcej niż jednym punktem jednocześnie. Przy definiowaniu wielośredniej korzysta się ze standardowej metody momentów oraz faktów z teorii wielomianów ortogonalnych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 198 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 33

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: