Object structure
Title:

Koncepcja tematycznej hurtowni danych na potrzeby badania skuteczności promocji w Internecie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Data Mart Conception to Research the Effectiveness of Internet Promotion

Creator:

Łopaciński, Karol

Subject and Keywords:

hurtownie danych ; formy promocji ; kampanie reklamowe ; internet ; wywiad gospodarczy ; data warehouse ; promotion forms ; advertising campaign ; business intelligence

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 187, s. 230-243

Abstrakt:

Prowadzenie skutecznych kampanii promocyjnych w Internecie wymaga systematycznego badania efektów realizowanych działań. Szacowanie skuteczności e-promocji związane jest z gromadzeniem, przetwarzaniem i analizą danych pochodzących z różnych źródeł. Szerokie możliwości integrowania rozproszonych zasobów informacyjnych oraz ich analizowania dają obecnie systemy klasy Business Intelligence oparte na hurtowniach danych. W artykule zaprezentowany zostanie ogólny projekt tematycznej hurtowni danych, której zadaniem ma być gromadzenie zasobów informacyjnych na temat przebiegu kampanii promocyjnych na stronach internetowych. Na podstawie zebranych w ten sposób danych możliwe będzie przeprowadzanie analiz wielowymiarowych OLAP, których zadaniem będzie określanie skuteczności prowadzonych przez przedsiębiorstwo działań promocyjnych w Internecie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 187 ; Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2011, Nr 20

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: