Object structure
Title:

Jednorazowe koszty eurotransformacji dla przedsiębiorstw - poszukiwanie rozwiązań umożliwiających ich wyeliminowanie lub zminimalizowanie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Single Cost of Eurotransformation for Enterprises - Searching for Solutions Enabling their Elimination or Minimizing

Creator:

Binek, Zbigniew

Subject and Keywords:

euro ; koszty ; eurotransformacja ; rozwiązania

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 150, s. 43-51

Abstrakt:

Przyjęcie w przyszłości przez Polskę euro wiązać się będzie z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych zmian w polskich przedsiębiorstwach, związanych z dostosowaniem do nowej sytuacji monetarnej w kraju. Wymusi to poniesienie nakładów niezbędnych do właściwego funkcjonowania podmiotów w strefie euro. Obecnie ciężar finansowy takiej decyzji spoczywa na firmach. W związku z tym należy wymyślić takie rozwiązania, a następnie dążyć do ich realizacji, które zdjęłyby lub zmniejszyły obciążenia (wydatki) dostosowawcze przedsiębiorstw, np. pozyskać środki na eurotransformację z budżetu Unii Europejskiej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 150 ; Problemy regionalizmu

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: