Object structure
Title:

Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki na przykładzie branży farmaceutycznej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Importance of Foreign Direct Investments for the Growth of Innovativeness of the Polish Economy on the Example of the Pharmaceutical Industry

Creator:

Czech, Katarzyna

Subject and Keywords:

zagraniczne inwestycje bezpośrednie ; przemysł farmaceutyczny ; innowacyjność

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 150, s. 64-72

Abstrakt:

Intensyfikacja działań na rzecz poprawy poziomu innowacyjności polskiej gospodarki jest niezbędnym warunkiem jej rozwoju. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie, będąc istotnym kanałem transferu innowacji, mogą odgrywać w tym procesie zasadniczą rolę. Branża farmaceutyczna to jedna z najprężniej rozwijających się dziedzin o wysokim stopniu innowacyjności. Warunki polskiego rynku stwarzają duże możliwości jej rozwoju, który jest stymulowany, w znaczącym stopniu, kapitałem zagranicznym.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 150 ; Problemy regionalizmu

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: