Object structure
Title:

Dylematy integracji Polski ze strefą euro : na podstawie porównania gospodarki słowackiej i polskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Dilemmas of Integration of Poland with Euro Zone : Based on Comparison between Polish and Slovak Economy

Creator:

Jeleniewska-Korzela, Irmina

Subject and Keywords:

Słowacja ; euro ; deprecjacja złotówki

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 150, s. 112-121

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano argumenty za i przeciw integracji ze strefą euro, wynikające z obserwacji gospodarki słowackiej i polskiej. Słowacja, południowy sąsiad Polski, od 2009 roku jest członkiem unii walutowej. Euro w istotny sposób wpłynęło na wszystkie aspekty życia gospodarczego tego kraju, ujawniając dysproporcje makroekonomiczne między Polską a Słowacją. Dodatkowo kryzys gospodarczy ostatnich lat zaostrzył różnice w rozwoju obu państw.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 150 ; Problemy regionalizmu

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: