Object structure
Title:

Analiza kryteriów wymiany systemu informatycznego rachunkowości w organizacji biznesowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Analysis of Information Accounting System Exchange Criteria in Business Environment

Creator:

Kowalska, Marianna ; Skwarnik, Marek

Subject and Keywords:

system informatyczny rachunkowości ; wybór systemu informatycznego ; wymiana systemu informatycznego ; funkcjonalność systemu informatycznego rachunkowości ; elastyczność systemu informatycznego rachunkowości

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 159, s. 103-112

Abstrakt:

Na rynku funkcjonuje wiele SIR, w związku z tym organizac je biznesowe stają przed problemem właściwego wyboru systemu. Można wskazać dwa podstawowe warianty takiego wyboru - pozyskanie pierwotnego systemu oraz wymiana dotychczasowego systemu. W artykule przedstawione są dwa problemy związane z wymianą SIR. Problemy te dotyczą przede wszystkim dwóch głównych własności systemu, tj. funkcjonalności, która zaprezentowana jest w punkcie 2 niniejszego artykułu, oraz elastyczności zaprezentowanej w punkcie 3.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 159 ; Informatyka Ekonomiczna, nr 19

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: