Object structure
Title:

Zakres wykorzystania e-biznesu w przedsiębiorstwie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Scope of e-Business Implementation within an Enterprise

Creator:

Matouk, Kamal

Subject and Keywords:

Internet ; e-biznes ; rynek elektroniczny ; internetowa przestrzeń rynkowa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 159, s. 134-147

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie zakres wykorzystania e-biznesu w realizacji działalności gospodarczej w przedsiębiorstwach. Praca składa się z pięciu części. W części pierwszej przedstawione zostały przesłanki wykorzystania Internetu w biznesie. Część druga zawiera charakterystykę elektronicznego biznesu. W kolejnej części scharakteryzowano modele działania firmy w sieci. Następna część zawiera prezentację rynków elektronicznych. W części piątej przedstawiono autorski model portalu e-biznesu. Całość rozważeń kończy krótkie podsumowanie.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 159 ; Informatyka Ekonomiczna, nr 19

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: