Object structure
Title:

Wybrane aspekty zastosowań sieciowych pakietów biurowych w małych i średnich przedsiębiorstwach

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Chosen Aspects of the Implementation of the Online Office Suites in Small and Medium Sized Enterprises

Creator:

Wójtowicz, Radosław

Subject and Keywords:

praca biurowa ; pakiety biurowe ; zarządzanie dokumentami elektronicznymi ; małe i średnie przedsiębiorstwa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 159, s. 222-231

Abstrakt:

Artykuł stanowi zwięzłe wprowadzenie do zagadnień dotyczących zastosowań oprogramowania wspomagającego online pracę biurową. Głównym jego celem jest prezentacja wybranych sieciowych pakietów biurowych, które mogą wspomagać zarządzanie dokumentami elektronicznymi, a także ich zastosowań, zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorstwach. W części 2 artykułu przedstawiono krótką charakterystykę najważniejszych sieciowych pakietów biurowych. W części 3 skoncentrowano się na kilku organizacyjnych i technologicznych aspektach użycia sieciowych pakietów biurowych w przedsiębiorstwach.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 159 ; Informatyka Ekonomiczna, nr 19

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: