Object structure
Title:

Społeczna odpowiedzialność według normy międzynarodowej ISO 26000

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Social Responsibility According to the Project of International Standard ISO 26000

Creator:

Rogala, Piotr

Subject and Keywords:

społeczna odpowiedzialność ; normalizacja ; norma ISO 26000 ; certyfikacja

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 156, s. 32-38

Abstrakt:

W 2010 r. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna opublikowała normę ISO 26000 dotyczącą społecznej odpowiedzialności. W artykule omówiono najważniejsze elementy tego dokumentu i dokonano ich syntetycznej oceny. Następnie podjęto próbę wskazania przewidywanych następstw ukazania się tej normy. Szczególną uwagę zwrócono na to, że norma ISO 26000 ma kompleksowy, ale jednocześnie dość ogólny charakter, co może negatywnie odbić się na skali jej wykorzystania. Ponadto wskazano działanie mogące zwiększyć, szczególnie w sektorze małych i średnich firm. popularność koncepcji społecznej odpowiedzialności. W 2010 r. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna opublikowała normę ISO 26000 dotyczącą społecznej odpowiedzialności. W artykule omówiono najważniejsze elementy tego dokumentu i dokonano ich syntetycznej oceny. Następnie podjęto próbę wskazania przewidywanych następstw ukazania się tej normy. Szczególną uwagę zwrócono na to, że norma ISO 26000 ma kompleksowy, ale jednocześnie dość ogólny charakter, co może negatywnie odbić się na skali jej wykorzystania. Ponadto wskazano działanie mogące zwiększyć, szczególnie w sektorze małych i średnich firm. popularność koncepcji społecznej odpowiedzialności.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 156 ; Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Digitalization:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: