Object structure
Title:

Społeczna odpowiedzialność biznesu a cel maksymalizowania zysku przez przedsiębiorstwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Corporate Social Responsibility Versus the Aim of Profit Maximizing

Creator:

Rojek-Nowosielska, Magdalena

Subject and Keywords:

społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw ; model Carrolla ; zasady prowadzenia działalności gospodarczej z Caux

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 156, s. 39-49

Abstrakt:

Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy maksymalizacja zysku jest jedynym celem przedsiębiorstwa i czy realizacja zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw nie jest sprzeczna z potrzebą generowania zysku. Pytanie to jest jednocześnie podstawowym punktem spornym zwolenników i przeciwników tej koncepcji. Oba "obozy" powołują się na autorytety w osobie M. Friedmana i P.A. Samuelsona. Próba rozważań opiera się na przedstawieniu wybranych teorii przedsiębiorstw, które wskazują różne podejście do celów przedsiębiorstwa. Uzupełnieniem artykułu jest nawiązanie do modelowego ujęcia społecznej odpowiedzialności zaproponowanego przez A.B. Carrolla oraz do zasad prowadzenia działalności gospodarczej z Caux.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 156 ; Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Digitalization:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: