Object structure
Title:

Badanie społecznej odpowiedzialności organizacji - co badać i jak?

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Research on Corporate Social Responsibility - What and How to Study?

Creator:

Reichel, Janusz

Subject and Keywords:

społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw ; badania ; metody badawcze ; status ontologiczny przedmiotu badań

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 156, s. 62-72

Abstrakt:

Wysiłek badawczy powinien rozpocząć się od wyjaśnienia ontologicznego statusu przedmiotu badania. Każde badanie powinno się zacząć od ontologicznych kwestii: czy przedmiot zainteresowania istnieje, w jaki sposób istnieje? Dopiero potem można przejść do epistemologii i zastanawiać się. jak możemy ten przedmiot zainteresowania poznać i opisać. Artykuł prezentuje kilka możliwych ujęć statusu ontologicznego społecznej odpowiedzialności organizacji oraz właściwe dla tych ujęć sposoby badania, zarysowując możliwe do zastosowania metody i narzędzia badawcze. Ponadto na użytek artykułu poddano jakościowej analizie treści artykuły z jednego z opracowań poświęconych CSR w celu sprawdzenia, jak często stosowany jest opisany rygor podejścia naukowego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 156 ; Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Digitalization:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: