Object structure
Title:

Znaczenie partnerstwa międzysektorowego w procesie implementacji polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Cross-sectoral Partnership as an Important Part of Corporate Social Responsibility Policy

Creator:

Paliwoda-Matiolańska, Adriana

Subject and Keywords:

społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa ; partnerstwo międzysektorowe ; partnerzy społeczni ; polityka społecznej odpowiedzialności

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 156, s. 73-85

Abstrakt:

Refleksja teoretyczna oraz praktyka wykazują, że efektywna polityka społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa oparta jest na wspólnym tworzeniu wartości społecznej i ekonomicznej. Wymaga to od przedsiębiorstw odejścia od tradycyjnej formy biznesowej filantropii i dobroczynności na rzecz zintegrowanego partnerstwa międzysektorowego. Najważniejszą korzyścią z partnerstwa międzysektorowego jest jednoczenie sił w celu skutecznego rozwiązywania problemów, dzięki pełniejszej integracji polityki społecznej odpowiedzialności z procesem zarządzania przedsiębiorstwem. Celem artykułu jest przedstawienie partnerstwa międzysektorowego jako jednego z najważniejszych elementów efektywnej polityki społecznej odpowiedzialności opartej na wspólnym tworzeniu wartości społecznej i ekonomicznej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 156 ; Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Digitalization:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: