Object structure
Title:

Modele relacji pomiędzy społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw a public relations

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Models of Relation between Corporate Social Responsibility and Public Relation

Creator:

Kulig-Moskwa, Katarzyna

Subject and Keywords:

public relations ; społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 156, s. 86-95

Abstrakt:

Artykuł przedstawia cztery różne modele zależności społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i public relations. Artykuł nie wskazuje właściwego modelu, lecz pokazuje zależności między CSR a PR na tle różnego definiowania i rozumienia public relations, przy założeniu jednoznacznego definiowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 156 ; Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Digitalization:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: