Object structure
Title:

Historyczne uwarunkowania rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Historical Conditions of the Development of Corporate Social Responsibility

Creator:

Ratajczak, Marcin ; Stawicka, Ewa

Subject and Keywords:

społeczna odpowiedzialność ; CSR ; odpowiedzialny biznes

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 156, s. 96-102

Abstrakt:

Pierwsze wzmianki dotyczące odpowiedzialności w biznesie, a raczej działalności gospodarczej pojawiały się już w Biblii, kiedy dominowało przesłanie ewangelicznej zasady braterstwa. Jednak dopiero w XIX w. powstały ustawy i normy prawne, które określały stosunki pomiędzy biznesem a otoczeniem. Zaczęto podkreślać ważność odpowiedzialności przedsiębiorstw, tym bardziej że postęp i rozwój ekonomiczny, chęć szybkiego zysku, a z tym często związane nielegalne działania, skandale, powodowały szkody ekonomiczne i moralne w całym społeczeństwie i środowisku. Celem artykułu jest analiza historycznych aspektów tworzenia strategii społecznej odpowiedzialności biznesu jako wstępu do przeprowadzenia badań nad zainteresowaniem powyższą koncepcją wśród przedsiębiorców polskich w sferze agrobiznesu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 156 ; Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Digitalization:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: