Object structure
Title:

CRS a kryzys

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

CRS and the Crisis

Creator:

Jastrzębska, Ewa

Subject and Keywords:

kryzys ; egzamin ; CSR

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 156, s. 105-116

Abstrakt:

Przeciwnicy społecznej odpowiedzialności biznesu nie tylko nie dostrzegają, że to właśnie jej brak był powodem kryzysu, lecz, co więcej, uważają, że w okresie spowolnienia gospodarczego firmy całkowicie zrezygnują z wdrażania tej idei. W artykule została podjęta próba obalenia tego przekonania na gruncie teoretycznym oraz empirycznym (poprzez analizę i ocenę wyników kolejnych edycji rankingu odpowiedzialnych firm). Kryzys jest testem dla przedsiębiorstw z CSR: kładzie kres oderwanym od działalności firmy działaniom filantropijnym i sponsoringowym, a wzmacnia CSR wpisany w strategię i cele biznesowe. Dojrzały CSR może być skutecznym narzędziem budowania wartości firmy także w trudnych czasach, i co ważniejsze - może pomóc przetrwać okres kryzysu, przynosząc przedsiębiorstwu wymierne korzyści jako strategia win-win.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 156 ; Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Digitalization:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: