Object structure
Title:

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako wyraz kultury organizacyjnej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Corporate Social Responsibility as an Expression of Organizational Culture

Creator:

Klimkiewicz, Katarzyna

Subject and Keywords:

kultura organizacyjna ; „miękka” kultura organizacyjna ; społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw ; typologie

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 156, s. 136-146

Abstrakt:

We współczesnej dyskusji na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (SOP) widoczna jest tendencja do wpisywania jej w zakres codziennych praktyk biznesowych. Zauważyć można jednak, że sposób, w jaki w przedsiębiorstwie rozumie się SOP, jest ściśle związany ze sposobem rozumienia roli przedsiębiorstwa w życiu społeczno-gospodarczym oraz postrzeganiem jego podstawowych zadań względem społeczeństwa. Rozumienie i wdrażanie SOP zależy zatem od podstawowych przekonań i wartości zakorzenionych w kulturze przedsiębiorstwa. W artykule przedstawia się istotę kultury organizacyjnej oraz przykłady modeli zależności kultury organizacyjnej względem poziomu działań z zakresu SOP.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 156 ; Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Digitalization:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: