Object structure
Title:

Elementy kultury organizacyjnej jako determinanty działań społecznie odpowiedzialnych w przedsiębiorstwach Ekonomii Komunii

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Elements of Organizational Culture as the Determinants of Socially Responsible Activities in the Economy of Communion Enterprises

Creator:

Grochmal, Stanisław

Subject and Keywords:

CSR ; społeczna odpowiedzialność ; ekonomia komunii ; kultura organizacyjna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 156, s. 147-158

Abstrakt:

W artykule przedstawiono ideę Ekonomii Komunii zainspirowaną w 1991 r. przez Chiarę Lubich, założycielkę i ówczesnego prezydenta Ruchu Focolari, oraz urzeczywistnienie tej idei w wymiarze światowym. Przedstawiono argumenty wskazujące na Ekonomię Komunii jako ewolucję Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (ang. CSR) oraz nowe elementy tworzące kulturę organizacyjną przedsiębiorstw realizujących tę ideę jako wyznaczniki działań społecznie odpowiedzialnych. Opracowana na podstawie doświadczenia wielu przedsiębiorstw doktryna Ekonomii Komunii oraz wynikająca z niej kultura organizacyjna stanowią źródło rozważań nad rozszerzeniem pojęcia społecznej odpowiedzialności.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 156 ; Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Digitalization:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: