Object structure
Title:

Fundacje korporacyjne - forma społecznej odpowiedzialności biznesu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Corporate Foundations - a Form of Corporate Social Responsibility

Creator:

Rak, Mateusz

Subject and Keywords:

odpowiedzialność społeczna firm ; fundacje korporacyjne ; współpraca firm z organizacjami pozarządowymi

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 156, s. 184-191

Abstrakt:

Społeczna odpowiedzialność biznesu oznacza ujmowanie w strategii firmy celów społecznych obok biznesowych. W praktyce można wskazać dwa sposoby realizacji tej koncepcji. Firmy włączają działania społeczne do strategii biznesowej firmy lub powołują fundacje korporacyjne, które pod ich marką wypełniają cele społeczne, kreując jednocześnie prospołeczny wizerunek fundatora. Powołanie fundacji korporacyjnej wiąże się z dodatkowymi korzyściami dla fundatora i mniejszym ryzykiem dla własnego biznesu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 156 ; Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Digitalization:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: