Object structure
Title:

Percepcja idei społecznej odpowiedzialności biznesu - źródła kontrowersji i dylematy związane z jej urzeczywistnieniem

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Perceptions of CRS Idea - Sources of Controversy and Dilemmas of its Realization

Creator:

Wilewska, Monika

Subject and Keywords:

społeczna odpowiedzialność biznesu ; interesariusze ; dylematy CSR

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 156, s. 192-206

Abstrakt:

Atrakcyjność CSR we współczesnym świecie jest niewątpliwa, a korzyści z jej stosowania odczuwają biznes oraz społeczeństwo i środowisko naturalne. Beneficjentami są też przyszłe pokolenia. Dalszy rozwój idei społecznej odpowiedzialności uzależniony będzie jednak nie tylko od samego zaangażowania biznesu i aktywnego włączania się kolejnych przedsiębiorstw (inicjatorów), ale też od interesariuszy, którzy mają silny wpływ na przedsiębiorstwa, zatem rozumienie i postrzeganie przez nich CSR jest zasadnicze. Choć koncepcja CSR jest prosta i jasna w swoim przekazie, to percepcja jej nie jest jednoznaczna. Wątpliwości i kontrowersji doszukiwać się można zarówno w aspektach teoretycznych samej koncepcji, jak i w jej praktykowaniu. Świadomość tych kwestii może być pomocna dla prawidłowego kształtowania i rozwoju CSR oraz upowszechniania dobrych praktyk.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 156 ; Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Digitalization:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: