Object structure
Title:

Strategia społecznej odpowiedzialności szansą rozwoju klubów piłkarskich w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Strategy of Social Responsibility a Chance to Develop Football Clubs in Poland

Creator:

Kuźbik, Paweł

Subject and Keywords:

społeczna odpowiedzialność ; klub piłkarski ; strategia

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 156, s. 221-230

Abstrakt:

Na przestrzeni ostatnich lat nieustannie zwiększa się rola sportu w rozwoju ekonomicznym i społecznym wielu państw. Tym samym coraz częściej kładzie się nacisk na rozwój klubów sportowych, które mają do odegrania wielokierunkową rolę w gospodarce. Kluby piłkarskie jako przedstawiciele najprężniej rozwijającego się biznesu sportowego stanęły przed trudnym czasem zmian. Koncepcja społecznej odpowiedzialności ma szansę stać się skutecznym narzędziem wsparcia rozwoju wspomnianych organizacji. Przeprowadzone badania pokazują, że kluby podejmują różne działania w obszarach społecznej odpowiedzialności, ale nie zawsze mają świadomość, jak koncepcja ta może wpłynąć na funkcjonowanie takiej organizacji w przyszłości.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 156 ; Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Digitalization:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: