Object structure
Title:

Społeczna odpowiedzialność determinantą wzrostu konkurencyjności organizacji : (studium przypadku)

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Corporate Social Responsibility as a Determinant of Competitive Growth of an Organization : (Case Study)

Creator:

Polek-Duraj, Kornelia

Subject and Keywords:

społeczna odpowiedzialność ; przemysł tartaczny ; konkurencyjność

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 156, s. 240-251

Abstrakt:

Funkcjonowanie zgodnie z zasadami koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw wymaga podejmowania odpowiednich działań przedsiębiorczych. W polskich organizacjach, zwłaszcza małych i średnich, idea społecznej odpowiedzialności jest niestety mało znana i rozpowszechniona, pomimo tego, że osiągane dzięki niej korzyści są istotne zarówno dla samej organizacji, jak i dla całego społeczeństwa. Celem artykułu jest zaprezentowanie zjawiska społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w aspekcie osiągania dzięki niemu przewagi konkurencyjnej na przykładzie przemysłu tartacznego, który ze względu na miejsce usytuowania, występowanie licznych zagrożeń zdrowia, a nawet życia pracowników oraz słabą płynność finansową, jest rynkiem dosyć specyficznym, co tylko wzmaga potrzebę działania zgodnie z zasadami CSR.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 156 ; Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Digitalization:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: