Object structure
Title:

Kształtowanie relacji społecznych jako strategia budowy pozytywnego potencjału organizacji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Creation of Social Relations as a Strategy of Positive Social Capital Building

Creator:

Adamik, Anna

Subject and Keywords:

relacje międzyorganizacyjne ; kapitał społeczny organizacji ; Pozytywny Potencjał Organizacji ; CSR w małych i średnich firmach

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 156, s. 252-262

Abstrakt:

Funkcjonowanie nowoczesnych firm oparte jest coraz bardziej na sieci międzyorganizacyjnych relacji i powiązań. Spośród nich zwiększa się rola relacji społecznych, które tworzą pozytywny potencjał organizacyjny. Jest on tym wyższy, im więcej w nim działań społecznie odpowiedzialnych. W pracy starano się ukazać specyfikę kształtowania pozytywnego potencjału wraz ze ścieżkami dochodzenia do niego. Badania literaturowe zobrazowano wynikami badań empirycznych małych i średnich przedsiębiorstw regionu łódzkiego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 156 ; Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Digitalization:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: