Object structure
Title:

Społeczna odpowiedzialność biznesu firm rodzinnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Corporate Social Responsibility of Family Businesses

Creator:

Matejun, Marek

Subject and Keywords:

społeczna odpowiedzialność biznesu ; firmy rodzinne ; praktyka działań społecznie odpowiedzialnych

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 156, s. 263-274

Abstrakt:

W artykule przedstawiono specyfikę wykorzystania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w odniesieniu do przedsiębiorstw rodzinnych, uwzględniając przede wszystkim konieczność rozszerzenia kręgu interesariuszy na rodzinę oraz szersze ujęcie korzyści wynikających z filozofii SOB. Zaprezentowane zostały również przykłady działań społeczne odpowiedzialnych w praktyce funkcjonowania firm rodzinnych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 156 ; Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Digitalization:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: