Object structure
Title:

Strategia a CSR

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Strategy and CSR

Creator:

Wołczek, Przemysław

Subject and Keywords:

społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw ; strategia ; interesariusze ; zysk

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 156, s. 275-286

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano relacje pomiędzy strategią a CSR. Właściwie opracowana i umiejętnie wdrożona strategia niejednokrotnie przesądza o sukcesie przedsiębiorstwa. Ważne jest, aby w procesie projektowania strategii uwzględniać interesariuszy firmy celem zaspokojenia ich potrzeb. Współcześnie przedsiębiorstwa nie mogą się kierować jedynie kryterium maksymalizacji zysku. Zysk zaczyna być traktowany nie jako cel ostateczny, ale jako środek do realizacji innych celów - społecznych i środowiskowych. W tym kontekście obserwujemy na świecie rosnącą popularność koncepcji CSR. Aktywność przedsiębiorstw w tym obszarze przybiera różnorakie formy i istnieje potrzeba określenia rodzaju relacji występujących pomiędzy strategią przedsiębiorstwa a koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 156 ; Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Digitalization:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: