Object structure
Title:

Cyfrowy aktywizm. Zagrożenie dla biznesu czy szansa dla CSR?

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Digital activism. Threat to business or challenge to CSR?

Creator:

Szumniak-Samolej, Justyna

Subject and Keywords:

aktywizm cyfrowy ; społeczna odpowiedzialność biznesu ; Web 2.0

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 156, s. 283-297

Abstrakt:

W artykule scharakteryzowano nową formę aktywizmu, który pojawił się wraz z rozwojem Web 2.0 - aktywizm cyfrowy. Przedstawiono wybrane platformy ułatwiające działanie tego ruchu, a także przykłady wywarcia przez jego członków wpływu na politykę firm. Postawiono tezę, że działania przedsiębiorstw są nieustannie obserwowane przez sieciowych interesariuszy, co staje się dla firm nowym wyzwaniem (również w kontekście CSR).

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 156 ; Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Digitalization:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: