Object structure
Title:

Cechy modelu badawczego dotyczącego zarządzania społeczną odpowiedzialnością w małym przedsiębiorstwie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Features of the Research Model Relating to Social Responsibility Management in a Small Enterprise

Creator:

Sokołowska, Agnieszka

Subject and Keywords:

zarządzanie społeczną odpowiedzialnością ; małe przedsiębiorstwo ; model badawczy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 156, s. 50-61

Abstrakt:

Założenia badawcze, zasady oraz instrumentarium zarządzania społeczną odpowiedzialnością dotyczą częściej dużych przedsiębiorstw niż małych. Stąd istnieje potrzeba wykazywania specyfiki badania i zarządzania społeczną odpowiedzialnością w tej grupie przedsiębiorstw. Celem artykułu jest identyfikacja głównych cech modelu badawczego dotyczącego zarządzania społeczną odpowiedzialnością w małym przedsiębiorstwie. Treść opracowania stanowi charakterystyka problematyki badawczej, obiektu badań, opis kluczowych etapów procesu badawczego oraz lista kluczowych wytycznych dla budowy modelu badawczego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 156 ; Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Digitalization:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: