Object structure
Title:

Assessment of Customer Value and Evaluation of Customer Equity

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Szacowanie wartości klienta i pomiar kapitału klienta

Creator:

Nowak, Edward

Subject and Keywords:

customer relationship management ; customer profitability ; customer value ; customer equity

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 145, s. 121-131

Abstrakt:

Issues of customer value assessment are discussed from the perspective of customer relationship management concept. Advantages of customer relationship management are presented on the example of customer margin and net cash flows. Their respective values are used in evaluation of customer lifetime value and evaluation of customer equity. The relationships between customer profitability and customer costs are also presented.Keywords: customer relationship management, customer profitability,

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

eng

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 145 ; Quantitative Methods in Accounting and Finance

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: