Object structure
Title:

Lokalna polityka przeciwdziałania skutkom katastrof naturalnych w powiecie lwóweckim

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Local Policy of Counteraction of Natural Disasters in Lwówek Śląski County

Creator:

Piepiora, Zbigniew

Subject and Keywords:

katastrofa nuklearna ; skutki ; powiat lwówecki

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 140, s. 101-114

Abstrakt:

W artykule przybliżono problematykę przeciwdziałania skutkom katastrof naturalnych. Prowadzenie polityki, dotyczącej katastrof naturalnych, pozwala minimalizować skutki ich wystąpienia. Warunkiem koniecznym do jej realizacji na poziomie lokalnym powiatu (NUTS 4, LAU 1) i gminy (NUTS 5, LAU 2) jest wykorzystywanie instrumentów warunkujących funkcjonowanie odpowiednich instytucji, co autor weryfikuje na przykładzie powiatu lwóweckiego.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 140 ; Ekonomia, vol. 11 ; Gospodarka a Środowisko

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: