Object structure
Title:

Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w krajach Unii Europejskiej - równość w ustawodawstwie, nierówność w praktyce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Remuneration for Men and Women in The European Union - Equality in Legislation, Inequality in Practice

Creator:

Zwiech, Patrycja

Subject and Keywords:

wynagrodzenia ; uregulowania prawne dotyczące równości kobiet i mężczyzn w sferze pracy zawodowej ; kraje Unii Europejskiej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 139, s. 157-170

Abstrakt:

Problem zróżnicowania wynagrodzeń kobiet i mężczyzn jest ciągle aktualny mimo wielu uregulowań prawnych gwarantujących przestrzeganie zasady równości płci na rynku pracy. Celem artykułu jest przedstawienie zróżnicowania wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. W artykule dokonano próby analizy średnich miesięcznych i średnich godzinowych wynagrodzeń kobiet i mężczyzn, także w ujęciu wieku i wykształcenia. Do przedstawienia zróżnicowania sytuacji kobiet i mężczyzn w dziedzinie wynagrodzeń zostały wykorzystane: wskaźnik relacji płac k, współczynnik dyskryminacji MDCG. Beckera oraz wskaźnik GPC.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 139 ; Ekonomia, vol. 10 ; Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: