Object structure
Title:

Zarządzanie zmianą w procesach odnowy przedsiębiorstw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Change Management During Processes of Corporate Renewal

Creator:

Barabasz, Adela ; Bełz, Grzegorz

Subject and Keywords:

odnowa i wzrost przedsiębiorstw ; dyfuzja wiedzy ; model triady ; psychodynamiczne procesy grupowe

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 26-37

Abstrakt:

W artykule przedstawiamy wypracowywane przez autorów w ciągu ostatnich lat podejście do wprowadzania zmian organizacyjnych. Proponujemy jego zastosowanie w procesach odnowy przedsiębiorstw. Kryzysy nękające gospodarkę na świecie zmuszają do bardziej uważnego przyglądania się im nie tylko w kontekście problemów ekonomicznych i finansowych, lecz także przez pryzmat zjawisk o zdecydowanie psychospołecznym charakterze. Zrozumienie ich natury, a następnie dostosowanie działań zarządczych do procesów, jakie zachodzą w tej warstwie organizacji widzianej całościowo, może mieć decydujące znaczenie dla powodzenia procesów odnowy przedsiębiorstw. Celem artykułu jest nakreślenie podstaw teoretycznych modelu przez odwołanie się zarówno do zjawiska uczenia się organizacji, jak i do mechanizmów pozwalających wyjaśniać oraz przewidywać zachowania członków grup i zespołów zgodnie z psychoanalitycznym rozumieniem osobowości jednostek oraz organizacji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: