Object structure
Title:

Rola kadry kierowniczej w warunkach kryzysu i odnowy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Role of Managers under Conditions of Crisis and Renewal

Creator:

Bednarska-Wnuk, Izabela

Subject and Keywords:

role kierownicze ; kryzys ; odnowa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 38-44

Abstrakt:

Współczesne organizacje funkcjonują w zmiennym otoczeniu, które nie pozostaje bez wpływu na role kadry kierowniczej. Role te są uzależnione od aktualnej sytuacji panującej w tym otoczeniu. Szczególnego znaczenia nabierają one w warunkach kryzysu i odnowy. W związku z tym w opracowaniu zaprezentowano role kadry kierowniczej i ich treści na tle wymienionych warunków.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: