Object structure
Title:

Aktywność rady nadzorczej spółki w warunkach jej kryzysu - analiza przypadku

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Activity of the Board of Directors in the Case of Crisis of Company

Creator:

Jasiński, Bartosz

Subject and Keywords:

rada nadzorcza ; kryzys przedsiębiorstwa ; branża browarnicza

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 45-51

Abstrakt:

Artykuł jest próbą opisania działań rady nadzorczej małej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, działającej w branży browarniczej, w warunkach jej kryzysu. Autor podkreśla znaczenie dla powodzenia pracy rady takich czynników, jak otwarta komunikacja, dążenie do konsensu, wykorzystanie zewnętrznych ekspertów czy wsparcie ze strony udziałowców.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: