Object structure
Title:

Kryzys jako źródło przemian wewnętrznych w Telefonii Dialog SA

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Crisis as a Source of Internal Changes in Telefonia Dialog SA

Creator:

Banasiak, Robert

Subject and Keywords:

kryzys ; strategia ; innowacje produktowe ; polityka cenowa i promocyjna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 69-77

Abstrakt:

Celem niniejszego opracowania jest prezentacja zmian, które nastąpiły w Telefonii Dialog SA pod wpływem kryzysu gospodarczego w latach 2009-2010. Przeobrażenia te dotyczyły wielu obszarów funkcjonalnych w firmie, jednak w artykule skupiono się na kluczowych z punktu widzenia trwania i rozwoju przedsiębiorstwa. Były nimi zmiany strategii, produktów i polityki cenowej oraz promocyjnej. I w tym układzie zostały one zaprezentowane w artykule.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: