Object structure
Title:

Dysonans kulturowy jako potencjalne źródło kryzysu w organizacji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Cultural Dissonance as a Potential Source of Organizational Crisis

Creator:

Gajek, Katarzyna ; Idzikowski, Wojciech

Subject and Keywords:

kultura organizacji ; dysonans kulturowy ; wielokulturowość ; globalizacja

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 85-91

Abstrakt:

Pierwsza część artykułu poświęcona jest zdefiniowaniu zjawiska dysonansu kulturowego w organizacji, wyjaśnieniu jego mechanizmów, jak również źródeł. Następnie autorzy zadają pytanie o związki pomiędzy dysonansem kulturowym doświadczanym przez członków organizacji a zjawiskiem kryzysu organizacyjnego. W części ostatniej przedstawione zostały dwie wybrane metody minimalizacji potencjalnego kryzysu wywołanego lub wzmacnianego przez różnice kulturowe w łonie organizacji - diagnostyczną i prognostyczną.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: