Object structure
Title:

Znaczenie jakości zarządzania w organizacji wychodzącej z kryzysu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Significance of Quality of Management in an Organization Rebuilding after the Crisis

Creator:

Wawak, Sławomir

Subject and Keywords:

kryzys ; wychodzenie z kryzysu ; jakość zarządzania

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 182-190

Abstrakt:

Jakość zarządzania jest jednym z podstawowych czynników wpływających na zdolność organizacji do funkcjonowania i rozwoju. W artykule omówiono przyczyny kryzysów w przedsiębiorstwach, sposoby reakcji na kryzys, a także wskazano, w jaki sposób jakość zarządzania może pozytywnie wpływać na zdolność organizacji do wyjścia z kryzysu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: