Object structure
Title:

Adaptacja innowacji w organizacji nośnikiem przetrwania w warunkach kryzysu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Adoption of Innovations in Organizations - Main Source of Firm Enduring in Crisis

Creator:

Pichlak, Magdalena

Subject and Keywords:

innowacja ; innowacyjność ; województwo śląskie

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 377-384

Abstrakt:

W artykule zawarto rozważania dotyczące problematyki procesu adaptacji innowacji w organizacji, w oparciu o trzy szeroko rozpoznane fazy - zapoczątkowanie (inicjację), podjęcie przez zespół zarządzający decyzji o adaptacji innowacji oraz implementację innowacji. Rozważania teoretyczne uzupełniono wnioskami płynącymi z przeprowadzonych kilka lat temu badań empirycznych związanych z generowaniem i adaptacją innowacji w organizacjach województwa śląskiego oraz badań empirycznych prowadzonych obecnie, co pozwala na formułowanie pierwszych wniosków dotyczących implementacji innowacji w warunkach spowolnienia tempa wzrostu polskiej gospodarki, postrzeganego jako przejaw ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: