Object structure
Title:

Promocja w mediach społecznościowych w warunkach kryzysu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Promotion in Social Media under Crisis Conditions

Creator:

Proszowska, Anita

Subject and Keywords:

kryzys w przedsiębiorstwie ; social media ; media społecznościowe ; promocja

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 385-390

Abstrakt:

Przedmiotem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie obecności przedsiębiorstwa w mediach społecznościowych jako sposobu na jego skuteczną promocję, szczególnie w warunkach kryzysu. Zaprezentowano pojęcie kryzysu i jego rolę w rozwoju organizacji. Proponowane rozwiązania w obszarze kryzysowej polityki promocyjnej są oparte na badaniach empirycznych mediów społecznościowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: