Object structure
Title:

Służby HR w procesie rozwoju i odnowy organizacji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

HR Department in the Process of Development and Renovation of an Organization

Creator:

Szumowski, Witold

Subject and Keywords:

służby HR ; rozwój organizacji ; odnowa organizacji

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 400-411

Abstrakt:

W prezentowanym opracowaniu autor podejmuje próbę określenia, w jakim zakresie służby HR uczestniczą w procesie rozwoju i odnowy organizacji. Autor na podstawie przedstawionych modeli teoretycznych wskazuje na dwa kluczowe obszary, w jakich działy personalne powinny wspierać organizacje. W odniesieniu do tych dwóch obszarów (partnerstwa strategicznego oraz zarządzania zmianą) autor prezentuje uzyskane wyniki badań na temat zakresu wsparcia ze strony służb HR.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: