Object structure
Title:

Porównanie implementacji zarządzania typu lider-sługa z zarządzaniem partnerskim w rzeczywistości organizacyjnej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Comparison of Implementation of Management of the Servant-Leader Type with Partner Management in the Organizational Reality

Creator:

Telec, Zbigniew ; Idzikowski, Wojciech

Subject and Keywords:

zarządzanie typu lider-sługa ; zarządzanie partnerskie

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 412-418

Abstrakt:

W artykule opisano nowoczesne koncepcje zarządzania zespołem pracowników w organizacji. Autorzy artykułu dokonali porównania warunków implementacji zarządzania typu lider-sługa i zarządzania partnerskiego w kontekście zarządzania klasycznego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: