Object structure
Title:

Porównanie podejść tradycyjnego i zwinnego w zarządzaniu projektami

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Comparison of Traditional and Agile Approaches in Project Management

Creator:

Walczak, Maciej

Subject and Keywords:

organizacja zwinna ; zarządzanie projektami ; projektowanie zwinne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 419-426

Abstrakt:

Na wstępie opracowania zarysowano koncepcję organizacji zwinnej oraz poruszone zostały zagadnienia związane z elastycznością procesu projektowania. Następnie podjęto próbę porównania podejścia zwinnego i tradycyjnego w zarządzaniu projektami. W zakończeniu przedstawiono wybrane uwagi krytyczne, dotyczące podejścia zwinnego w zarządzaniu projektami.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: