Object structure
Title:

Wybrane aspekty oceny skuteczności zarządzania kryzysowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Chosen Aspects of the Crisis Management Effectiveness Evaluation

Creator:

Bieńkowska, Agnieszka ; Zabłocka-Kluczka, Anna

Subject and Keywords:

kryzys ; zarządzanie kryzysowe ; skuteczność ; ocena skuteczności

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 451-460

Abstrakt:

Wskazano potrzebę podjęcia dyskusji na temat oceny skuteczności zarządzania kryzysowego. W tym kontekście najpierw zdefiniowano pojęcie skuteczności zarządzania kryzysowego. Następnie przyjęto, że do oceny niezbędne jest rozstrzygnięcie takich kwestii, jak: enumeracja celów organizacji w zakresie zarządzania kryzysowego; przypisanie wyszczególnionym celom rezultatów świadczących o skuteczności bądź jej braku w zakresie zarządzania kryzysowego; a także wskazanie podmiotu dokonującego oceny skuteczności, jak również określenie czasu dokonywania tejże oceny. W końcu zamarkowano konieczność oceny skuteczności działań w zakresie zarządzania kryzysowego wespół z pomiarem ich efektywności.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: