Object structure
Title:

Mała firma w obliczu kryzysu - nacisk na rozwój czy obrona status quo

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Small Company Faced with Crisis - Strive for Development or Defending Status Quo

Creator:

Wierzbic, Arkadiusz

Subject and Keywords:

mała firma ; kryzys ; rozwój

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 490-496

Abstrakt:

Treścią artykułu jest porównanie działań podejmowanych w obliczu kryzysu w dwóch małych firmach, które mają podobny model działania na rynku, a które zdecydowanie różnią się w kwestii poziomu akceptowanego ryzyka i aspiracji kierownictwa oraz wybranej strategii radzenia sobie z kryzysem. Jedna z firm postawiła na agresywne działania prorozwojowe pomimo niesprzyjających warunków otoczenia, druga natomiast wybrała działania zachowawcze.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: