Object structure
Title:

Sytuacja kryzysowa i kryzys jako źródło strategicznego uczenia się w procesach odnowy organizacji (wyższej uczelni niepublicznej)

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Emergency Situation and Strategic Crisis as a Source of Learning in the Process of Recovery of Organization (Private University, College)

Creator:

Antczak, Zbigniew ; Kołodziejczyk, Agnieszka

Subject and Keywords:

kryzys ; sytuacja kryzysowa ; strategiczne uczenie się ; odnowa organizacji

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 499-506

Abstrakt:

Autorzy rozważyli zakresy znaczeniowe pojęć kryzysu i sytuacji kryzysowej oraz uwarunkowania prawno-demograficzne, a następnie zdiagnozowali scenariusze strategicznego uczenia się i odnowy organizacyjnej na przykładzie wyższej niepublicznej uczelni funkcjonującej w Polsce.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: