Object structure
Title:

Strategiczne uczenie się organizacji - kilka uwag

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Strategic Organizational Learning - Several Comments

Creator:

Stańczyk-Hugiet, Ewa

Subject and Keywords:

uczenie się ; strategiczne uczenie się ; kryzys ; zmiana ; adaptacja

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 538-544

Abstrakt:

Artykuł przedstawia wybrane sposoby wyjaśniania procesów organizacyjnego uczenia się. Z kolei procesy strategicznego uczenia się organizacji są analizowane w kontekście punktów przełomowych w życiu organizacji. Z tej perspektywy podkreśla się rolę zdolności dynamicznych organizacji oraz kluczowych kompetencji dla strategicznego uczenia się organizacji. Strategiczne uczenie się to uczenie się wspierające realizację planów strategicznych, stąd perspektywa strategiczna, a w szczególności szkoła uczenia się i ewolucyjna są tutaj dyskutowane. W końcu podkreśla się znaczenie kierownictwa dla strategicznego uczenia się organizacji, a w szczególności wymóg pewnego rodzaju wizjonerstwa ze strony menedżerów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: