Object structure
Title:

Kryzys na rynku pracy a problem (nie)równowagi podczas negocjacji w sprawie zatrudnienia

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Crisis on the Labour Market and the Problem of (Un)Balance During Job Negotiations

Creator:

Kowalczyk, Elżbieta

Subject and Keywords:

rynek pracy ; nierównowaga negocjacyjna ; negocjacje w sprawie pracy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 555-564

Abstrakt:

Artykuł porusza kwestię nierównowagi między pracodawcą a pracobiorcą występującą podczas prowadzenia negocjacji w sprawie zatrudnienia w okresie kryzysu na rynku pracy. Autorka dokonała krótkiej charakterystyki polskiego rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem występującym na nim kryzysów. Następnie opisała problem nierównowagi negocjacyjnej, osadzając go w kontekście rynku pracy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: