Object structure
Title:

Wartości - istotny element kultury organizacyjnej w warunkach odnowy (w świetle wyników badań)

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Values - an Important Element of Organizational Culture in Terms of Recovery (in the Light of Research Results)

Creator:

Stankiewicz, Janina ; Moczulska, Marta

Subject and Keywords:

kultura organizacyjna ; wartości ; odnowa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 598-607

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano znaczenie kultury organizacyjnej w warunkach odnowy, a w szczególności uwagę skoncentrowano na wartościach uznawanych i realizowanych w organizacji oraz pożądanych przez pracowników i na antywartościach, które determinują czy zmniejszają szanse na sanację. Przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań ukazujące powszechność wartości oraz antywartości.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: