Object structure
Title:

Cykl życia kultury organizacyjnej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Life Cycle of an Organizational Culture

Creator:

Stańczyk, Sylwia

Subject and Keywords:

cykl życia organizacji ; kultura organizacyjna ; Double S Cube

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 608-615

Abstrakt:

Celem artykułu jest zaprezentowanie konieczności dynamicznego podejścia do modelowania kultury organizacji. Problem ten jest bardzo istotny we współczesnym świecie biznesu, ponieważ kultura, jako zasób strategiczny, może decydować o przewadze konkurencyjnej. Rozważane w artykule zagadnienia i sformułowane wnioski powstały w oparciu o studia literatury przedmiotu oraz dostępne w literaturze przedmiotu wyniki badań empirycznych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: