Object structure
Title:

Koszty i przychody świadczeń medycznych na przykładzie wybranego oddziału szpitalnego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Costs and Revenues of Medical Services Using the Example of a Chosen Hospital Ward

Creator:

Orliński, Ryszard

Subject and Keywords:

świadczenia medyczne ; procedura medyczna ; koszt procedury medycznej ; jednorodne grupy pacjentów

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 122, s. 387-393

Abstrakt:

W artykule przedstawiono problem prawidłowej wyceny procedur medycznych w ramach realizowanych świadczeń medycznych. Ustalone przez NFZ stawki nie pokrywają kosztów ponoszonych przez zakłady opieki zdrowotnej. Celem artykułu jest pokazanie, na przykładzie wybranego oddziału szpitalnego, jakie są różnice w kosztach ponoszonych przez oddziały szpitalne i jakie są przychody z tytułu sprzedaży usługi medycznej, finansowanej przez NFZ.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 122

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: